Trinkelių valiklis

6,41 €
Su mokesčiais

Specializuota valymo priemonė dėmių valymui nuo trinkelių.

Kiekis
Išparduota

Skirta dėmių pašalinimui iš trinkelių, betono elementų (natūralių ir spalvotų) ir cemento siūlių.

Pašalina kalkių nuosėdas, akmens ir rūdžių nuosėdas, vandens dėmes ir kitus nešvarumus. Pašalina nešvarumus nuo skiedinio ir betono. Veiksmingas patalpų viduje ir išorėje.

Naudojimas:

Valiklis yra paruoštas naudoti preparatas, kuris tepamas šepetėliu, voleliu ar purškiamas purškikliu. Darbo metu naudojami įrankiai turi būti iš dirbtinių medžiagų (pvz. teptuko šeriai). Purškiama purkštuvais, pagamintais tik iš plastikinių komponentų. Matomas preparato poveikis - putojimas. Neilgai trukus (po 1 minutės), nuvalytą paviršių reikia nuplauti vandeniu. Jei vieno valymo nepakanka, operaciją reikia pakartoti. Po išdžiovinimo rekomenduojama apsaugoti impregnantais.

Darbo aplinkos temperatūra nuo +5 iki + 30 ° C.

Dėmesio!

Prieš pradedant darbą, norint patikrinti preparato efektyvumą, paviršiaus sugeriamumą ir reakciją į pagrindą, reikia atlikti bandymus mažai matomoje vietoje.

Išeiga:

Dozavimas priklauso nuo paviršiaus nešvarumo.

Saugumo priemonės:

Pagrindinės sveikatos ir saugos taisyklės turėtų būti taikomos pagal saugos duomenų lapą. Darbas turėtų būti atliekamas su akiniais, cheminėms medžiagoms atspariomis apsauginėmis pirštinėmis ir apsauginiais drabužiais. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Venkite patekimo ant odos ir į akis. Venkite įkvėpti produkto garų.

Sudėtyje yra azoto ir fosforo rūgščių.
H272 - gali skatinti ugnį, oksiduoti.
H314 - sukelia stiprų odos nudegimą ir akių pažeidimą.
H315 - dirgina odą
H318 - sukelia rimtus akių pažeidimus
Ox. Liq. 3 - lakus skystis 3 kat.
Eye Dam.1 - rimtas akių pažeidimas, 2 kategorija
Skin Irrit 2 - odos dirginimas, 2 kategorija
Skin Corr.1A - odos pažeidimo kategorija 1A
Skin Corr.1B - odos pažeidimo kategorija 1B

Sandėliavimas:

Laikykite ir naudokite nuo +5 iki +30 ° C temperatūroje.

Trinkelių valiklis FEDA

Jums taip pat gali patikti