Impregnantas trinkelėms ŠLAPIA DANGA vandeninis

12,71 €

(12,71 € už vnt.)

Su mokesčiais per 2-3 darbo dienas

TRINKELIŲ IR BETONO IMPREGNANTAS ŠLAPIA DANGA

  • trinkelių ir betono impregnavimui;
  • apsaugo nuo drėgmės įsiskverbimo, riboja dumblių ir kerpių augimą;
  • sumažina druskos išsiskyrimą;
  • paryškina dangos spalvą.
Talpa
Kiekis
Yra sandėlyje

Specializuotas, skystas silano ir siloksano vandeninis tirpalas, naudojamas trinkelių ir betono impregnavimui.

Suteikia ilgalaikę apsaugą nuo oro sąlygų poveikio naujiems ir seniems betono gaminiams. Apsaugo nuo drėgmės įsiskverbimo į pagrindą, riboja druskų išsiskyrimą, dumblių ir kerpių vystymąsi, paryškina spalvas, sudaro šlapios dangos išvaizdą.

Naudojimas:

Pagrindas turi būti švarus, sausas, gerai pašalinti iš riebalų ir stabilus. Preparatas tepamas voleliu, teptuku arba purkštuvu. Rekomenduojama dengti dviem sluoksniais. Tepkite antrąjį sluoksnį, kol pirmasis neišdžiuvęs. Iki išdžiuvimo impregnuotus paviršius apsaugokite nuo kritulių. Prieš pradedant darbą, reikia atlikti bandymus, kad būtų patikrintas preparato poveikis esamoje aplinkoje.

Betoninius paviršius galima impregnuoti praėjus 28 dienoms po išliejimo.

Išeiga:

Priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo, 1l preparato galima padengti nuo 8 iki 12 m² vienu sluoksniu.

Apsaugos priemonės:

Turėtų būti taikomos bendrosios saugos taisyklės pagal saugos duomenų lapą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vėdinkite uždarus kambarius. Naudokite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines ir apsauginius drabužius. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Venkite produkto garų įkvėpimo. Būkite atsargūs dirbdami su degiais tirpikliais.

H318 - sukelia rimtus akių pažeidimus
P280 - Mūvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą.
P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: skalauti vandeniu kelias minutes
P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: Kreipkitės į gydytoją.

Sudėtyje yra: siloksanai ir silikonai, {3 - [(2-aminoetil) amino] propil} metil-dimetil-, skiestas vandeniliu (CAS numeris: 75718-16-0), metilo oksranas, polimeras su oksiranu, mono (2-propilptil) eteris (CAS Nr .: 166736-08-9)

Kita informacija:

EUH208: sudėtyje yra tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo [4,5-d] imidazolo 2,5 (1H, 3H) -diono (CAS numeris: 5395-50-6), gali sukelti alerginę reakciją.

Sandėliavimas:

Laikykite ir naudokite nuo +5 iki +30 ° C temperatūroje.

Dėmesio!

Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad impregnantas gerai toleruoja paviršius išbandydami mažai matomoje vietoje.

Impregnantas ŠLAPIDANGA vandeninis

Jums taip pat gali patikti