Impregnantas trinkelėms ŠLAPIA DANGA tirpiklio pagrindu

16,13 €
Su mokesčiais

TRINKELIŲ IR BETONO IMPREGNANTAS ŠLAPI DANGA silano ir siloksano tirpalas organiniame tirpiklyje

  • trinkelių ir betono impregnavimui;
  • apsaugo nuo drėgmės įsiskverbimo, riboja dumblių ir kerpių augimą;
  • sumažina druskos išsiskyrimą;
  • paryškina dangos spalvą.
Kiekis
Išparduota

Specializuotas, silano ir siloksano tirpalas, naudojamas trinkelių ir betono impregnavimui.

Suteikia ilgalaikę apsaugą nuo oro sąlygų poveikio naujiems ir seniems betono gaminiams. Apsaugo nuo drėgmės įsiskverbimo į pagrindą, riboja druskų išsiskyrimą, dumblių ir kerpių vystymąsi, paryškina spalvas, sudaro šlapios dangos išvaizdą.

Naudojimas:

Pagrindas turi būti švarus, sausas, gerai pašalinti iš riebalų ir stabilus. Preparatas tepamas voleliu, teptuku arba purkštuvu. Rekomenduojama dengti dviem sluoksniais. Tepkite antrąjį sluoksnį, kol pirmasis neišdžiūvęs. Iki išdžiūvimo impregnuotus paviršius apsaugokite nuo kritulių. Prieš pradedant darbą, reikia atlikti bandymus, kad būtų patikrintas preparato poveikis esamoje aplinkoje.

Betoninius paviršius galima impregnuoti praėjus 28 dienoms po išliejimo.

Išeiga:

Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo, 1l preparato galima padengti nuo 6 iki 10 m² vienu sluoksniu.

Apsaugos priemonės:

Turėtų būti taikomos bendrosios saugos taisyklės pagal saugos duomenų lapą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vėdinkite uždarus kambarius. Naudokite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines ir apsauginius drabužius. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Venkite produkto garų įkvėpimo. Būkite atsargūs dirbdami su degiais tirpikliais.

H318 - sukelia rimtus akių pažeidimus
P280 - Mūvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą.
H304 prarijimas ir patekimas į kvėpavimo takus gali būti pavojingas gyvybei
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija parodyti etiketę; P102 Saugoti nuo vaikų
P301 + P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinkite į apsinuodijimo centrą / gydytojui.
P331 - nesukelti vėmimo.
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.
P405 sandėliuoti uždarytą.
P501 Turinį ir tarą utilizuoti atitinkamuose tam skirtose vietose.
EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą ar skilinėjimą.

Sudėtyje yra: siloksanai ir silikonai, {3 - [(2-aminoetil) amino] propil} metil-dimetil-, skiestas vandeniliu (CAS numeris: 75718-16-0), metilo oksranas, polimeras su oksiranu, mono (2-propilptil) eteris (CAS Nr .: 166736-08-9)

Kita informacija:

EUH208: sudėtyje yra tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo [4,5-d] imidazolo 2,5 (1H, 3H) -diono (CAS numeris: 5395-50-6), gali sukelti alerginę reakciją.

Sandėliavimas: Laikyti ir naudoti nuo +5 iki +30 ° C temperatūroje.

Dėmesio!

Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad impregnantas gerai toleruoja paviršius bandydami mažai matomoje vietoje.

Impregnantas ŠlapiDanga tirpiklinis

Jums taip pat gali patikti